Nghị định 15/2018 về an toàn thực phẩm có điểm gì mới?

Hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu bởi tình trạng mất vệ sinh, nguồn gốc sản phẩm không rõ ràng,.. trở thành liều thuốc độc cướp đi sức khỏe của mỗi người. Do vậy Nghị định 15/2018 về an toàn thực phẩm ra đời như củng cố, tìm ra biện pháp phù hợp nhất để khắc phục tình trạng này.

Tại bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng, cần thiết trong Nghị định 15/2018 về an toàn thực phẩm. Cùng theo dõi nhé!

Thông tin chung về Nghị định 15/2018 về an toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành ngày 2/2/2018 với 13 chương về các vấn đề liên quan đến thực phẩm. Nội dung Nghị định được căn cứ chủ yếu vào Luật an toàn thực phẩm đồng thời dựa trên những đề xuất từ Bộ Y tế. Trong Nghị định 15 đã làm rõ các quy định chung, trình tự về việc công bố sản phẩm mới đồng thời quy định cách kiểm tra, bảo vệ đối với các hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Nghị định được đánh giá có nhiều điểm mới sáng tạo, đi sâu vào vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm. Mặt khác có những nội dung đề cập cụ thể đến các vấn đề thiết yếu của thực phẩm như: truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đảm bảo an toàn trong sản xuất, sử dụng các phụ gia, trách nhiệm quản lý của nhà nước về an toàn thực phẩm,…

Có thể thấy, Nghị định đã có những quy định rõ ràng, mạch lạc trong việc an toàn vệ sinh thực phẩm

 Nghị định 15/2018 có những điểm mới trong quy định về vấn đề Vệ sinh ATTP
Nghị định 15/2018 có những điểm mới trong quy định về vấn đề Vệ sinh ATTP

Điểm mới của Nghị định 15/2018 về an toàn thực phẩm

So với các Nghị định đã ban hành có nội dung liên quan đến vệ sinh thực phẩm trước đó, thì Nghị định 15/2018 có những điểm mới sáng tạo đi sâu vào vấn đề thực phẩm hiện nay. Các điểm mới trong Nghị định cụ thể như sau:

Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương.
  • Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

  • Đối với cơ sở sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì cơ quan quản lý sản phẩm có sản lượng lớn nhất trong các sản phẩm của cơ sở sản xuất là cơ quan quản lý.
  • Đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn thực phẩm để thực hiện các thủ tục hành chính.

Đối với cá nhân sản xuất, kinh doanh

  • Đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia thực phẩm có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.
  • Tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc với thực phẩm.
  • Ngoài ra có một số vấn đề khác như: thủ tục công bố sản phẩm, quảng cáo thực phẩm, đảm đảm an toàn thực phẩm về biến đổi gen, kinh doanh sản xuất phụ gia thực phẩm.
Vấn đề vệ sinh ATTP luôn được nhà nước ta đặc biệt quan tâm
Vấn đề vệ sinh ATTP luôn được nhà nước ta đặc biệt quan tâm

Về cơ bản Nghị định 15/2018 về an toàn thực phẩm đi sâu giải quyết các vấn đề còn vướng mắc về vấn đề an toàn thực phẩm. Hy vọng rằng, thông qua bài viết bạn sẽ có những thông tin cần thiết, hữu ích về những vấn đề đã đề cập trong Nghị định.